Τι έχουμε αύριο; (Φεβρουάριος)


                                     Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Οπτική διάκριση σελίδας λεξικού. Χρήση του λεξικού. Αναζήτηση λέξεων

 • ΒΜ σελ 24,25,26
 • Άσκηση 2 / ΤΕ 
 • χρήση λεξικού
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Άσκηση 1 / ΤΕ
 • Αντιγραφή και ορθογραφία οι λέξεις της άσκησης 2 του ΤΕ
Μαθηματικά
Τα παιδιά εργάστηκαν στο 4ο επαναληπτικό του ΒΜ. Δεν προλάβαμε να το ολοκληρώσουμε και θα συνεχίσουμε αύριο μαζί με τις ασκήσεις του ΤΕ.


Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Επετειακό μάθημα για την Καθαρά Δευτέρα

 • ΒΜ σελ 79-80
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 79
 • Αντιγραφή η πρώτη στροφή του ποιήματος ΒΜ σελ 80
Μαθηματικά
Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση προπαίδειας

 • τετράδιο
σπίτι

 • προβλήματα στο τετράδιο


Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Ανθολόγιο. Κατανόηση κειμένου. Εξάσκηση αναγνωστικής ικανότητα, προφορικού λόγου, γραπτού λόγου.

 • Ανθολόγιο σελ. 154
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Ανάγνωση
 • Αντιγραφή
 • Ορθογραφία
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 3 και του 6 αξιοποιώντας τη σχέση μισού και ολόκληρου.

 • ΒΜ σελ 75 / εργασία 1
 • ΤΕ σελ 32-33 / ασκήσεις α,β,γ
σπίτι

 • άσκηση φωτοτυπίας

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Λέξεις με όμοια σύμφωνα. Προφορά, ορθογραφία, συλλαβισμός.

 • ΒΜ σελ 23 / υποενότητα 8
 • ΤΕ σελ 63 / άσκηση 8
 • τετράδιο
σπίτι

 • Άσκηση φωτοτυπίας
 • Αντιγραφή και ορθογραφία οι λέξεις από την άσκηση 8 / ΤΕ σελ 63
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 6.

 • βιωματική δραστηριότητα
 • φύλλο εργασίας
 • το παιχνίδι της προπαίδειας του 6
σπίτι

 • ασκήσεις στο τετράδιο


Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Αρσενικά ουσιαστικά σε -ης

 • τετράδιο
 • φύλλα εργασίας
 • ΤΕ σελ. 62, άσκηση 6 
σπίτι

 • άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 3

 • βιωματική δραστηριότητα
 • φύλλο εργασίας
 • κατασκευή του παιχνιδιού της προπαίδειας του 3
σπίτι

 • Ασκήσεις στο τετράδιο


Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017

Γλωσσα
Το οριστικό αρθρο.

 • ΒΜ σελ 21
 • Τετράδιο
Σπίτι

 • Εργασία φωτοτυπίας
 • Έχουμε την ίδια ορθογραφία.Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα μικρής αγγελίας. Δημιουργία μικρής αγγελίας.

 • ΒΜ σελ 20
 • τετράδιο
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 20
 • Αντιγραφή η πρώτη πρόταση του κειμένου ΒΜ σελ. 20
 • Ορθογραφία
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 7 αξιοποιώντας την προπαίδεια του 2 και του 5

 • ΒΜ σελ 73
 • ΤΕ σελ 30-31 / ασκήσεις β,γ,ε
σπίτι

 • Άσκηση α / ΤΕ σελ 30


Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Μορφολογικά χαρακτηριστικά και χρησιμότητα πινακίδων και ανακοινώσεων
 • ΒΜ σελ. 19
 • ΤΕ σελ 60 / άσκηση 3
 • τετράδιο
σπίτι 
 • αντιγραφή και ορθογραφία οι φράσεις που υπογραμμίσαμε στην άσκηση του ΒΜ σελ 19
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 7
 • βιωματική δραστηριότητα
 • φύλλο εργασίας
 • παιχνίδι της προπαίδειας του 7
σπίτι
 • Ασκήσεις στο τετράδιο


Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Άντληση πληροφοριών από αφίσες, πινακίδες και ταμπέλες. Μορφολογικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα αφίσας.

 • ΒΜ σελ 15,16,17,18
 • ΤΕ σελ. 59 / άσκηση 1
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ. 17
 • Αντιγραφή οι 3 πρώτες προτάσεις του κειμένου ΒΜ σελ. 17
 • Ορθογραφία η ίδια με την αντιγραφή
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 8 αξιοποιώντας την προπαίδεια του 4. Η αντιμετάθεση στον πολλαπλασιασμό ως στρατηγική εύρεσης του αποτελέσματος.

 • ΒΜ σελ. 17
 • ΤΕ σελ. 29 / άσκηση δ
σπίτι

 • ΤΕ σελ. 28 / άσκηση α


Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Επανάληψη 9ης ενότητας.

Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 8

 • βιωματική δραστηριότητα
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Ασκήσεις στο τετράδιοΠαρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Αρσενικά ουσιαστικά. Διάκριση ανάμεσα στο τον και στο των. 
Εξάσκηση στα συμφωνικά συμπλέγματα.

 • ΤΕ σελ. 55 / άσκηση 8
 • ΤΕ σελ. 57 / άσκηση 10
 • τετράδιο
σπίτι
Άσκηση στο τετράδιο

Μαθηματικά
Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση προπαίδειας. Προπαίδειες του 2,4,5,10

 • τετράδιο 
 • ΤΕ σελ. 27 / ασκήσεις δ,γ
σπίτι

 • ασκήσεις στο τετράδιο

Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα

 • κλίση αρσενικών ουσιαστικών σε -ας
 • φύλλο εργασίας
 • ΤΕ σελ, 56 / άσκηση 9
σπίτι

 • άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά

 • ΒΜ σελ. 69 / ασκήσεις 1, 3 (προαιρετική)
 • ΤΕ σελ. 26 / ασκήσεις α, β, γ (προαιρετική)


Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Εξοικείωση με τα αρσενικά ουσιαστικά σε -ας και τον τρόπο κλίσης τους.

 • ΒΜ σελ. 14 / υποενότητα 9
 • Τετράδιο
σπίτι

 • Αντιγραφή και ορθογραφία η φράση: "Ο Αίσωπος ήταν ένας σοφός άντρας, που έζησε πριν από πολλούς αιώνες."
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 4.

 • Βιωματική δραστηριότητα.
 • Φύλλο εργασίας.
σπίτι

 • Ασκήσεις στο τετράδιο


Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Ρόλος και παραγωγή παρομοιώσεων

 • ΒΜ σελ. 10-11 / υποενότητες 5,6
 • ΤΕ σελ. 55 / άσκηση 6
 • τετράδιο
σπίτι

 • Αντιγραφή και ορθογραφία η φράση του Ζ. Παπαντωνίου ΒΜ σελ 11
 • άσκηση στο τετράδιο
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 2

 • βιωματική δραστηριότητα
 • φύλλο εργασίας
 • κατασκευή του παιχνιδιού της προπαίδειας του 2 και εξάσκηση
σπίτι

 • Ασκήσεις στο τετράδιο
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Αντίθετα και συνώνυμα επίθετα.

 • ΒΜ σελ. 9 / υποενότητες 3,4
 • ΤΕ σελ 53-54 / ασκήσεις 4,5
 • τετράδιο
σπίτι

 • Αντιγραφή και ορθογραφία οι λέξεις της υποενότητας 3 (ΒΜ σελ 9)
 • άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 5 και του 10.

 • ΒΜ σελ. 67 / εργασία 1
 • ΤΕ σελ. 24 / ασκήσεις α,β,(γ)
σπίτι

 • άσκηση φωτοτυπίας

Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017

Γλώσσα
Παραγωγή περιγραφικού κειμένου: Περιγραφή αντικειμένου.

 • τετράδιο (παραγωγή γραπτού λόγου)
 • Άσκηση 3 / ΤΕ σελ. 52
σπίτι

 • Ολοκλήρωση της Άσκησης 3 του ΤΕ που δεν προλάβαμε στην τάξη.
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 10
 • βιωματική δραστηριότητα
 • Φύλλο εργασίας
 • δημιουργία του παιχνιδιού της προπαίδειας του 10
σπίτι
 • Ασκήσεις στο τετράδιο

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Α΄ τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης

Ασκήσεις στο τετράδιο... αυτό το βάσανο! (μικρές συμβουλές)

Πάτημα στη δεκάδα: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας (Α' τάξη - κεφάλαιο 42)