Τι έχουμε άυριο; (Μάρτιος)


Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Γραπτή παραγωγή επιστολής

 • ΒΜ σελ 68 / υποενότητα 1
 • τετράδιο
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 68
 • Αντιγραφή και ορθογραφία η πρώτη πρόταση του κειμένου
Μαθηματικά
Η τεχνική της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό

 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Ό,τι έχω ορίσει σε κάθε παιδί.
Σημείωση: Εξ'αιτίας της αναστάτωσης με τους βαθμούς, δεν πρόλαβα να μοιράσω τα διορθωμένα τετράδια. Για τον λόγο αυτό ας μην κάνουν την αντιγραφή, να διαβάσουν μόνο την ορθογραφία τους.


Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Διάφοροι τρόποι επικοινωνίας: διάκριση  και απόκτηση γενικών γνώσεων
Η μορφή μιας επιστολής: Εντοπισμός των σταθερών μορφολογικών χαρακτηριστικών ενός γράμματος (προσφώνηση, χαιρετισμός κτλ)

 • ΒΜ σελ 66-67
 • τετράδιο
σπίτι

 • Ολοκλήρωση της 2ης άσκησης του τετραδίου που δεν προλάβαμε στο σχολείο. 
Μαθηματικά
Η τεχνική της κάθετης αφαίρεσης με δανεικό.

 • δραστηριότητα ανακάλυψης με χειραπτικό υλικό
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Ολοκλήρωση μόνο της πλευράς του φύλλου εργασίας που έχει μείνει το κάθε παιδί.
 Δεν προλάβαμε να ολοκληρώσουμε τη δραστηριότητα λόγω της επίσκεψης του σχολικού συμβούλου οπότε θα συνεχίσουμε αύριο ανάλογα με το επίπεδο του κάθε παιδιού. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούν να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας αν δεν μπορούν να το κάνουν μόνα τους, χωρίς βοήθειας! Θα το δουλέψουμε αύριο.


Τρίτη 28 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Ο ρόλος των απόλυτων αριθμητικών. Ρήματα που τελειώνουν σε -αίνω.

 • ΒΜ σελ 64-65 / υπενότητες 9,10
 • ΤΕ σελ 17-18
 • τετράδιο
σπίτι

 • Αντιγραφή και ορθογραφία τα χρωματισμένα ρήματα της υποενότητας 10 (ΒΜ σελ 65)
 • Άσκηση 10 / ΤΕ σελ 19
Μαθηματικά
Αναγνώριση της ώρας στο ρολόι: Η μισή ώρα

 • ΒΜ σελ 53
 • τετράδιο

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Τρόπος γραφής της ώρας.

 • ΒΜ σελ 64 / υποενότητα 9
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 64
Μαθηματικά
Αναγνώριση της ώρας στο ρολόι. Η ώρα ακριβώς.

 • ΒΜ σελ 50-51
 • τετράδιο
σπίτι

 • ΒΜ σελ 50 / ολοκλήρωση της άσκησης στο κάτω μέρος της σελίδας


Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Χρήση του ημερολογίου - τρόπος γραφής ημερομηνίας, χρήση χρονικών προσδιορισμών. Κατανόηση του περιεχομένου και της λειτουργικότητας των ευχετήριων καρτών. Γραπτή παραγωγή ευχετήριας κάρτας

 • ΒΜ σελ 62-62 / υποενότητες 6,7
 • ΤΕ σελ 14-15 / ασκήσεις 4,5
 • τετράδιο
σπίτι

 • Αντιγραφή η ευχή της θείας Ελένης από την σελίδα 62 του ΒΜ με τον σωστό τρόπο τοποθέτησης των στοιχείων.
Μαθηματικά
Εξοικείωση με τον αλγόριθμο της κάθετης πρόσθεσης / επίλυση προβλημάτων.

 • ΤΕ σελ 18-19 / ασκήσεις α,β,γ,δ (επίλυση μόνο με κάθετη πράξη)
σπίτι

 • Εργασία 1 /ΒΜ σελ 18

Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Παραγωγή κειμένου πρόσκλησης. Εξάσκηση στην σωστή διατύπωση.

 • ΤΕ σελ σελ 13 / ασκήσεις 1,2
 • τετράδιο
σπίτι

 • ολοκλήρωση της άσκησης 2 / ΤΕ σελ 13
Μαθηματικά
Ο αλγόριθμος της κάθετης πρόσθεσης με κρατούμενο.

 • δραστηριότητα με χειραπτικό υλικό
 • φύλλα εργασίας
σπίτι

 • άσκηση στο τετράδιο


Τρίτη 21 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Βασικά χαρακτηριστικά πρόσκλησης και ευχετήριας κάρτας. Αναζήτηση με ακρίβεια των πληροφοριών μιας πρόσκλησης. 

 • ΒΜ σελ 56-60
 • προφορική άσκηση για παραγωγή προφορικού λόγου (3 / ΒΜ σελ 60)
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 58
 • Ολοκλήρωση της άσκησης 4 / ΒΜ σεκ 60
Μαθηματικά
Προβλήματα που λύνονται με διαίρεση

 • τετράδιο
σπίτι

 • προβληματάκια στο τετράδιο
Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Θηλυκά ουσιαστικά σε -ης

 • ΒΜ σελ 55
 • ΤΕ σελ 11 / άσκηση 11
 • τετράδιο
 • φύλλα εργασίας
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 55
 • άσκηση φωτοτυπίας


Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Καλλιέργεια λεξιλογίου - τα χρώματα και τα σχήματα. Πρώτη επαφή με τα τοπικά επιρρήματα.

 • ΒΜ σελ 53-54
 • ΤΕ σελ 11 / άσκηση 9 
 • τετράδιο
σπίτι

 • άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
5ο επαναληπτικό

 • ΤΕ σελ 16-17 / ασκήσεις β,γ,δ
σπίτι

 • άσκηση ε / ΤΕ σελ 17


Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017
Πρώτη επαφή με το αόριστο άρθρο και τη χρήση του.

 • ΒΜ σελ 52
 • τετράδιο
σπίτι

 • Άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
5ο επαναληπτικό

 • ΒΜ σελ 16-17 / ασκήσεις 1α, 1γ, 3
σπίτι

 • Άσκηση α / ΤΕ σελ 16Τρίτη 14 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Περιγραφή αντικειμένου - παραγωγή γραπτού λόγου

 • ΒΜ σελ 50
 • τετράδιο
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 50
 • Αντιγραφή και ορθογραφία η πρώτη πρόταση του κειμένου ΒΜ σελ 50
Μαθηματικά
Μονάδες μέτρησης του χρόνου: ημέρα, βδομάδα, μήνες, χρόνος

 • ΒΜ σελ σελ 14-15 (εργασία 2)
 • ΤΕ σελ 14-15 / ασκήσεις α, δ, ε
σπίτι

 • Άσκηση β / ΤΕ σελ 14

Δευτέρα 13 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Περιγραφή χώρου (γραπτός λόγος)

 • ΒΜ σελ 49
 • Τετραδιο
Σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 49
 • Αντιγραφή και ορθογραφια η τελευταία πρόταση του κειμένου


Πέμπτη 9 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Θηλυκά ουσιαστικά σε -α

 • ΒΜ σελ 46 / υποενότητα 7
 • ΤΕ σελ 78 / άσκηση 10
 • τετράδιο
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
Εισαγωγή στη διαίρεση. Μοίρασμα αντικειμένων. Ανάδειξη ως αντίστροφη του πολλαπλασιασμού. Το σύμβολο :

 • ΒΜ σελ 9 / άσκηση 2 (έγινε με το χειραπτικό υλικό)
 • ΤΕ σελ 8-9 / ασκήσεις α,β,δ
 • φύλλο εργασίας


Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Επανάληψη

 • φύλλο εργασίας
 • ΒΜ σελ 37
σπίτι

 • ΤΕ σελ 71
Μαθηματικά
Εισαγωγή στη διαίρεση. Δίκαιο μοίρασμα με διαδοχικές αφαιρέσεις. Ανάδειξη της διαίρεσης ως αντίστροφης του πολλαπλασιασμού. Το σύμβολο :

 • ΒΜ σελ 8 - έγινε βιωματικά με χειραπτικό υλικό
 • Εργασία 1 / ΒΜ σελ 9
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Ολοκλήρωση του φύλλου εργασίας γιατί δεν προλάβαμε το τελευταίο παράδειγμα στην τάξη.Τρίτη 7 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Αρσενικά ουσιαστικά σε -ος

 • ΒΜ σελ 35
 • τετράδιο
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 36
 • Άσκηση αντιγραφής στο κάτω μέρος της σελίδας 36 (ΒΜ)
 • Άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
Επανάληψη στις προπαίδειες


Δευτέρα 6 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Παγιωμένες εκφράσεις - εμπλουτισμός λεξιλογίου

 • ΒΜ σελ 35
 • λεξικό (τετράδιο)
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 35
 • Αντιγραφή και ορθογραφία η τελευταία πρόταση του κειμένου ΒΜ σελ 35
Μαθηματικά
Οι προπαίδεις του 9 και του 11 αξιοποιώντας την προπαίδεια του 10

 • ΤΕ σελ 6

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Κύρια και κοινά ουσιαστικά

 • ΒΜ σελ 32-33
 • ΤΕ σελ 69-70
σπίτι

 • Ανάγνωση ΒΜ σελ 32
 • Αντιγραφή και ορθογραφία τα λόγια ΒΜ σελ 32
 • Άσκηση φωτοτυπίας
Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 11 αξιοποιώντας την προπαίδεια του 10

 • βιωματική δραστηριότητα
 • φύλλο εργασίας
σπίτι

 • Ασκήσεις στο τετράδιο


Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Διάκριση των ορισμών από τα παραδείγματα. Δημιουργία ορισμών από τα παιδιά. Δημιουργία προσωπικού λεξικού.
 • ΤΕ σελ 67-68, ασκήσεις 7,8,9
 • ΒΜ σελ 30-31
 • ΤΕ σελ 67 / άσκηση 6, στο αλφαβητάριο
 • αλφαβητάριο
σπίτι
Προσθήκη στο προσωπικό λεξικό τους (αλφαβητάριο) της λέξης "δρόμος" σύμφωνα με τον τρόπο που ακολουθήσαμε στο σχολείο και αναφέρεται στο ΒΜ σελ 30-31

Μαθηματικά
Η προπαίδεια του 9 αξιοποιώντας την προπαίδεια του 10.
 • βιωματική δραστηριότητα
 • φύλλο εργασίας
 • παιχνίδι προπαίδειας
σπίτι
 • Ασκήσεις τετραδίου

Τετάρτη 1 Μαρτίου 2017

Γλώσσα
Εξοικείωση με τη χρήση του σχολικού λεξικού. Αποτελεσματική αναζήτηση λέξεων και πληροφοριών στο λεξικό. 
 • ΤΕ σελ 67 / άσκηση 5
 • ΒΜ σελ 28-29 και σελ 34
 • φύλλο εργασίας
σπίτι
 • τελευταία άσκηση του φύλλου εργασίας
Μαθηματικά
4ο επαναληπτικό
 • Ολοκλήρωση του επαναληπτικού ΒΜ σελ 76-77 / εργασία 1
 • ΤΕ σελ 34-35 / ασκήσεις β,δ
σπίτι
 • ΤΕ σελ 35 / άσκηση γ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Α΄ τάξη - Λέξεις ολικής εκμάθησης

Ασκήσεις στο τετράδιο... αυτό το βάσανο! (μικρές συμβουλές)

Πάτημα στη δεκάδα: Προσθέσεις με υπέρβαση της δεκάδας (Α' τάξη - κεφάλαιο 42)