Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Περιγραφές... (Β' τάξη - κεφ. 9&13)

 Στη Β' δημοτικού τα παιδιά έρχονται σε επαφή με όλα τα είδη του γραπτού λόγου. 
 Ένα είδος το οποίο θα συναντήσουν σε όλες τις τάξεις είναι η περιγραφή. 
 Περιγραφή προσώπου, χώρου, αντικειμένου ή ακόμα και περιγραφή ενός περιστατικού είναι πολύ κοινό είδος και κάποιος θα θεωρούσε ότι είναι κάτι εύκολο, αφού ακουμπάει πάνω στα βιώματα των παιδιών. Είναι όμως;
 Αν ακολουθήσουμε τις παλιότερες πεποιθήσεις θα λέγαμε ότι από τη στιγμή που στη Β' τάξη τα παιδιά ξέρουν να γράφουν, γιατί να μην μπορούν να περιγράψουν ένα παιχνίδι ή ένα ζώο γραπτά; Είναι εύκολο! Άρα όσες πιο πολλές εκθέσεις γράψει ένα παιδί τόσο καλύτερα θα εξασκηθεί σε αυτό το είδος.
 Ίσως... μετά από καιρό κάποια παιδιά, που έχουν το ταλέντο, να βελτιωθούν! Τα υπόλοιπα;
 Μήπως είναι ουσιαστικότερο να δείξει κάποιος στα παιδιά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και συντάσσεται ένα περιγραφικό κείμενο;